צורת אכסדראות האולם הגדול והאולם הקטן משקפת את צורת האולמות שמעליהן.

באכסדראות הותקנו תקרות מדורגות מצופות מראות, להעצמת תחושת החלל המרווח. השימוש באלמנטים זהים יוצר תחושה של אחדות בין שתי האכסדראות ותורם לתחושת זרימה בין החללים ותפישתם כמרחב אחד רצוף.

האכסדראות מסוגלות לפעול בנפרד זו מזו בעת אירועים בעלי אופי וקהל שונים, אך הן יכולות לפעול כיחידה משותפת אחת בעת אירועים בעלי אופי דומה.

 

אכסדרה גדולה

אכסדרה זו המכילה בית קפה, קופות ושטחי תצוגה יכולה לשמש גם כאולם כנסים לאירועים שונים ומאפשרת קיום הצגה או דיונים על במה ניידת בעוד קהל הצופים מסב לשולחנות מסביבה.

 

אכסדרה קטנה

אכסדרה זו מכילה בית קפה וקופה. משמשת מקום התכנסות לפני הופעות ולהתרגעות בהפסקות.