בעלי תפקידים

שם מלאתפקידמיילשלוחות
יאיר נגידראש מינהל תרבות ומנכ"ל המשכן[email protected]6266408
שרית אדרי ליבנהמנהלת לשכת מנכ"ל[email protected]6266455
יגאל רויטמןסגן מנהל המשכן[email protected]6266401
אבי כהןמנהל מחלקת המכירות ושירות הלקוחות[email protected]6266402
עינת אורמנהלת מחלקת וועדים וקבוצות[email protected]6266472
איציק שלמהמנהל מחלקת אחזקה[email protected]6266406
חן דודמנהל מחלקה טכנית[email protected]6266405
איה מרדכימנהלת מחלקת התקשרויות ויומן[email protected]6266403
גלית זוהררכזת כספים[email protected]6266411