כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ, ח.פ. 512759564

מדיניות פרטיות של האתר

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים בדף הפייסבוק שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בדף הפייסבוק, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בדף הפייסבוק, ולהבהיר כי אינה עושה שימוש במידע אם וככל שיימסר לה.
הדף אינו אוסף מידע על המשתמש בו ואינו מזהה אותו אישית. בהיעדר מידע שנאסף לא יבוצע בו שימוש.

הדף אינו מפעיל אמצעים העלולים לשמש להתחקות אחר הגולשים בו (אמצעי ניטור), כדוגמת Cookies או Web Beakons.


דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ופרסומיה מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. ניתן למסור הסכמה ב: [email protected]

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לכל צד שלישי. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשים באתרים . מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה ב:   www.mishkan7.co.il