על פי משרד הבריאות, בוטל הצורך בתו ירוק ובוטלו הגבלות התו הסגול והגבלות ההתקהלות. 

מנגד, נשארה החובה לעטות מסכה בחללים סגורים ולפיכך יש לעטות מסכה בכניסה לאולמות עד להחלטה אחרת.