:תאריך

28/03/2022

:יום

שני

:שעה

10:30

:מיקום

אולם 3

רכישת כרטיסים

מבצע האדירים של מיכלאנג'לו עדיין מפעים אותנו בהישג האישי והאמנותי הכביר, אך מעבר לכך, מתגלה לעינינו חזון אנושי
מפתיע בעומק המחשבה ובהיקפה.

המשכן לאמנויות הבמה פועל על פי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
במידה ונדרשת עבורך התאמת נגישות מיוחדת לאירוע זה, יש לפנות למוקד המשכן בדואר אלקטרוני או בטלפון: 8557*.

להסדרי נגישות לפניה בדוא״ל

הזמנת כרטיסים