מוזאונים אינם רק מקום משכן ליצירות אמנות. הם מהווים תעודת זהות תרבותית לעיר, למקום ולחברה המקיימת אותם. בסדרת הרצאות זו נצא לסיורים מקיפים בשבעה מן המוזאונים המרכזיים בעולם, נכיר את תולדותיהם, את המבנה שלהם, את חשיבותם ואת המיוחד שבאוספים המוצגים בהם. בעקבות כל מוזאון נבחן יצירת מופת מרכזית אחת לעומק ודרכה נכיר רובד נוסף בייחודו של האוסף.